ساکار

آیکون های زیباسازی تیره عاشقانه - ساکار

 

در کد زیر به جای عنوان صفحه ، عنوان وب خودتون رو قرار بدهید.

 

 

[button color=”orange” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/motaharek.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد متحرک ساختن عنوان وبلاگ[/button]

 

پیغام هنگام خروج و ورود به وبلاگ برای شخص بازدید کننده از وبلاگ شما.

 

 

[button color=”green” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/vorodkh.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد جاوا اسکریپت ورود و خروج وبلاگ[/button]

 

 

 

کد متن شناور در وبلاگ برای قرار دادن متن دلخواه شما کافیست درون کد این متن رو پیدا کنید ( متن دلخواه شما در این مکان ) سپس میتن دلخواه خود را جایگزین کنید.

 

 

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://” icon=”” target=”false”]دریافت کد متن شناور در وبلاگ[/button]

 

کد متن شناور در وبلاگ برای قرار دادن متن دلخواه شما کافیست درون کد این متن رو پیدا کنید ( متن دلخواه شما در این مکان ) سپس میتن دلخواه خود را جایگزین کنید.

 

 

[button color=”blue” size=”medium” link=”http://” icon=”” target=”false”]دریافت کد متن شناور در وبلاگ[/button]

 

کد کادر پیغام هنگام ورود به وبلاگ

 

 

 

[button color=”purple ” size=”medium” link=”http://bia2skin.ir/code/peigham.html” icon=”” target=”false”]دریافت کد کادر پیغام هنگام ورود به وبلاگ[/button]