اس ام اس های عاشقانه جدید و ناب برای شما

اس ام اس های عاشقانه جدید و ناب برای شما جدیدترین پیامک های عاشقانه در سه علی سه خوشا اس ام اسی که از تو باشد / درونش ردی از پای تو باشد در آور کفش و جورابت، بفرما / به روی چشم ما جای تو باشد ! . . . منم تنها ترین تنهای… ادامه خواندن اس ام اس های عاشقانه جدید و ناب برای شما

منتشر شده در