اس ام اس های عاشقانه امروز خرداد ماه 90

اس ام اس های عاشقانه امروز خرداد ماه 90 جدیدترین پیامک های عاشقانه در سه علی سه به اندازه قشنگی چشمای ستایش مردونگی طاهر گیجی صابر! تحمل آتی ! حسادت انیس و پول فردوس میخوامت ! افتاد !؟ . . . کاش دهخدا می دانست دلتنگی … اشک …. فاصله …. بی وفایی…. تعریفش فقط… ادامه خواندن اس ام اس های عاشقانه امروز خرداد ماه 90

منتشر شده در