از چیستی تا رسالت رمان اجتماعی و بررسی اقسام آن

رمان اجتماعی ابتداء بیایید کمی در مورد چیستی رمان صحبت کنیم: در تبیین و تعریف رمان، حرف های زیادی زده شده است، اما یکی از جالب ترین آنها که با موضوع مقاله ما هم تطابق زیادی دارد، مربوط میشود به ویلیام هزلیت. او یک منتقد و مقاله نویس مطرح انگلیسی است که در قرن نوزدهم… ادامه خواندن از چیستی تا رسالت رمان اجتماعی و بررسی اقسام آن

منتشر شده در