شهریور ماهی یعنی…….

* شهـــــــــریـــــوری * که زاده شد، ” عشـــق ” معنا گرفت.
يه شهـــــــریـــــوری اصلا خوشش
نمياد يه غريبه زود باهاش صميمي بشه
چون شخصيت سنگين و باوقارش اجازه ي گرم گرفتن با غريبه هارو به اون.
نمي ده از غريبه هاي محترم خواهشمنديم با احتياط عمل کنند!

……………………

ﯾﻪ شهـــــــریـــــوری ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﭘﺎﯼ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ،
ﺍﮔﻪ ﺭﻭﺕ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﯿﻔﺘﯽ..
.ﭘﺲ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﯾﺎ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ شهـــــــریـــــوری ﻋﺰﯾﺰ،
ﯾﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻦ.ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﻟﺸﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ
…….سکــــوت یـــک♥ شهـــــــریـــــوری رو هـــرگـــز بـــاور نکنیــد.هــــر لحظــــه کـــه اراده کنـــه میتــــونــه طـــوفـــان بپـــا کنـــه…

……………………………..

خــــــــــــــوشبخـــتــ ـییعنــــی یـــــک شهـــــــریـــــوری
کـــــه کنـــــار شمــــا نفـــــس میکشــــــــــد♥

…………………………….

.مهم نیست که کجا و چطور باهاش آشنا شدی
..یا ازش خیلی دوری یا دو قدمی خونشون هستی !!
“”مهم اینِ که تا آخــــــرین لحظه ای که بهش تعهــــــد داری از تــــه تــــهِ
قلبت بهـــــــش وفادار باشــــــی مثــــــل یه شهـــــــریـــــوری

………………….

من یه شهـــــــریـــــوریم از عشق فراری از نشون دادن احساسم بیزارم
همیشه بی احساس خطاب میشم
ولی هیچکس نمیدونه که من پراحساس ترین ادمم چشماتو وا کن ببین
که من بیشتر از خودم تو رو دوست دارم
حتی حاظرم به خاطر تو از همه ی خودم بگذرم ……

……………………..

ﯾﻪ شهـــــــریـــــوری ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺘﻮ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ
،ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﻤﯿﺪﻩ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻔﻬﻤﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ
.ﺩﺍﺭﻩ ﺑﻬﺖ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﯿﺪﻩ.ﭘﺲ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻦ
ﺍﺯﺵ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﻭ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﯽ.

……………………..

مـــــــــن یـــــــه شهـــــــریـــــوریم !!
مـــــن را از دست نـــــــده
روزی میرسد که در خیال خود
جای خالی ام را حس کنی
در دلت با بغض بگویی :
“ کاش اینجآ بود “
اما مَــــــــــن دیگــــــــر
به خوابت هم نمی آیم…:

…………

من یه *شهـــــــریـــــوری* هستم،
وقتـــی می بینی ….
دیگــه به هیچ کـدوم از رفتارا ت اعتــراض نمی کنم …
فکــر نکن آدم ایــده آلی شــدی … نــه …
این زنگ خطــره …
دارم نسبت به ” تــو ” بی تفاوت می شــم ! ! !

یه شهریوری…
اگه ازت رنجیدو دوستت داشت،از دلش دربیار،فراموش میکنه..
اگه باهات قهرکردو دوستت داشت،برو منت کشی،منتظرته
اگه واسش کم گذاشتیو دوستت داشت،جبران کن،دیر نشده..
اگه… دوستت داشت،دنیاش میشی..
ولی اگه بهش خیانت کردی،حتی اگه دوستت داشت،دنبالش نرو،چون منتظر نمیمونه واسش توضیح بدی،توجیه کنی،چیزیو درست کنی…اون قبل ازینکه بره،دیگه دوستت نداره..

شهريوري ﭼﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﭼﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺑﺎﺷﯽ؟ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ؟!
ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ!
ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮﯼ!
…ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﺗﻮ ﮐﻼﺱ ﺑﺬﺍﺭﯼ! ﺗﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﯽ !
ﺍﻭﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﮐﻨﻪ!
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺨﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﺷﮑﺘﻮ ﺩﺭﺍﺭﻩ!
ﺍﺻﻼ ﺑﺮﺍ ﭼﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺬﮐﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻣﯽ ﺩﯼ ﺷﺎﺩﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﯿﺮﻩ؟!
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻤﺶ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ!
ﺧﻮﺩﺗﻮ ﮔﻮﻝ ﻧﺰﻥ!
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮﺍ،
ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﻏﻤﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ!
ﭼﻪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﺎﻣﻞ ﻏﻤﺖ
ﺑﺎﺷﻪ!!
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ!
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻧﺎﺯ ﮐﻦ!
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻦ!
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻦ!
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﮐﻦ!
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ!
ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻏﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﯼ ﺗﻮ ﺟﺎ ﺩﺍﺩﻥ!
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻮ، ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ!
ﯾﮏ ﻋﻤﺮ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ!
ﺍﻣﺎ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺑﺎ ﺣﺴﺎﯼ ﺍﻟﮑﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻪ،
ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﺷﻪ ﺍﯼ ﻭﺍﺭﺩ
ﻧﮑﻨﯽ….
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺵ، ﻭ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ(:!
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍ شهريوري

منتشر شده در

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *